„Tradiční setkání pracovníků kojeneckých ústavů, dětských domovů a dětských center“ 

 

 

 

Pořadatelé: Společnost sociální pediatrie České lékařské společnosti J. E. Purkyně ve spolupráci s Krajským dětským domovem pro děti do 3 let

Místo a čas konání: Karlovy Vary, Alžbětiny lázně, 11. 11. – 12. 11. 2014

1. den – 11. 11. 2014

10.00 – 11.15 hod.           Slavnostní zahájení

11.15 – 11.45 hod.            Přestávka – coffee break

 

Odborný program

Blok I.

Předsedající: MUDr. Jana Tytlová, MUDr. František Schneiberg

11.45 – 12.45 hod.        „Psychické poruchy u dětí“ – úvodní přednáška

                                       MUDr. Jana Schmidtová, 45 min., diskuze

12.45 – 13.15 hod.        „Relaxace s hudbou a děti s poruchami duševního vývoje“

                                       Mgr., MgA Zdeněk Šimanovský, 25 min., diskuze

13.15 – 13.45 hod.        „Syndrom kaudální regrese („O Zdeněčkovi“)“

                                       MUDr. Michaela Čechová, 25 min., diskuze

13.45 – 15.00 hod.       Přestávka – oběd

 

Blok II.

Předsedající: Mgr. Petr Fabián, Mgr. Markéta Tauberová

15.00 – 15.30 hod.       „Akreditace v dětských centrech a kojeneckých ústavech“

                                       Mgr. Petr Fabián, 25 min., diskuze

15.30 – 15.55 hod.       „Implementace standardů kvality ve Zdravotnickém zařízení

                                       zvláštního typu“

                                       Bc. Radmila Žídková, 20 min., diskuze

15.55 – 16.20 hod.       „V kůži „našich“ dětí – nastavení standardů z pohledu potřeb

                                       dětí klientů“

                                       Mgr. Markéta Tauberová, 20 min., diskuze

16.20 – 16.30 hod.       Přestávka – coffee break

 

Blok III.

Předsedající: JUDr. Stanislava Kopecká, Ph.D., MUDr. Zora Hammerová

16.30 – 17.00 hod.      „Mezinárodní osvojení po legislativních změnách“

                                      JUDr. Stanislava Kopecká, 20 min., diskuze

17.00 – 17.30 hod.      „Jak se daří českým dětem v zahraničním osvojení“

                                      Mgr. Eva Pávková, 20 min., diskuze

19.30 – 24.00 hod.     Společenský večer

 

2. den – 12. 11. 2014

 

Odborný program

Blok IV.

Předsedající: MUDr. Martina Kašparová, Doc. MUDr. Lubomír Kukla, CSc.

10.00 – 11.00 hod.     „Dědičné metabolické poruchy“ – úvodní přednáška

                                     MUDr. RNDr. Pavel Ješina, PhD., 45 min., diskuze

11.00 – 11.30 hod.      „Multidisciplinární péče o děti se syndromem Prader – Willi“

                                     MUDr. Martina Kašparová, 25 min., diskuze

11.30 – 12.00 hod.     Přestávka – coffee break

 

Blok V.

Předsedající: PhDr. Jana Petrášová, MUDr. Jaroslava Lukešová

12.00 – 12.30 hod.     „Raný citový vývoj v náhradní péči o dítě“

                                     PhDr. Jan Sebastian Novotný, Ph. D., 20 min., diskuze

12.30 – 13.00 hod.     „Komplexní neboli vývojové trauma u dětí“

                                     MUDr. Eva Vaníčková, CSc., 20 min., diskuze

13.00 – 13.30 hod.     „AŽ SE BUDEŠ PTÁT – Genetičtí rodiče a náhradní matky“

                                     PhDr. Jana Petrášová, 20 min., diskuze

13.30 – 14.00 hod.     Zakončení, oběd

 

Akce má charakter postgraduálního vzdělávání a je garantována ČLS ve spolupráci s ČLK jako akce kontinuálního vzdělávání.