Dobrovolníci

Jedná se o projekt „Otevřená náruč“ ve spolupráci s Dobrovolnickým centrem Vlaštovka při Mateřském centru Karlovy Vary. Tento projekt není formou náhradní rodinné péče, byl vytvořen pro zpříjemnění pobytu dětí v ústavní péči. Právě individuální péče (jako hraní s dětmi, zpívání, procházky, různé akce atd.) pomáhá dětem rozvíjet se v psychomotorickém vývoji a získávat nové důležité zkušenosti a prožitky.

Jak se stát dobrovolníkem

Pokud máte zájem stát se dobrovolníkem v Krajském dětském domově pro děti do 3 let v Karlových Varech, vyhledejte prosím webové stránky Mateřského centra Karlovy Vary, tj. www.materske-centrum.cz.

www.materske-centrum.cz

Zde pak najdete odkaz na:

  • Dobrovolnické centrum Vlaštovka
  • rubrika „Aktuální nabídka pro dobrovolníky“
  • „Dotazník pro dobrovolníka v KDD“