EDUKAČNÍ POBYTY PRO MATKY S DĚTMI

Součástí služby je ubytování matky a jejího dítěte v Krajském dětském domově pro děti do 3 let a dále dostupné služby spočívající v posílení rodičovských kompetencí matky, upevňování přijetí samostatné odpovědnosti za výchovu dítěte, sociální poradenství, upevňování pravidelného denního režimu dítěte, organizování volného času s ohledem na potřeby dítěte a aktivní pomoc při plánování dalšího života.

Kapacita: V současné době poskytujeme ubytování pro 3 matky s dítětem nebo dětmi.

 

Směrnice – pokoj pro matku a dítě (PDF dokument)


Před přijetím průvodce s dítětem k edukačnímu pobytu je nutno doložit:

–  písemné vyjádření orgánu sociálně-právní ochrany dítěte (či zdravotnického zařízení) k důvodnosti pobytu (shrnutí sociální a rodinné anamnézy, přesná definice cílů pobytu)

–  negativní test na Covid-19 matky i dítěte, popř. dětí (nesmí být starší 3 dnů)

–  negativní drogový test (nesmí být starší 3 dnů)

–   dokumenty průvodce: občanský průkaz, evropský průkaz zdravotního pojištění, potvrzení o bezinfekčnosti (nesmí být starší 3 dnů), popř. odbornou lékařskou zprávu od psychologa či psychiatra, příslušné dokumenty o veškerých příjmech a výdajích průvodce

–    dokumenty dítěte: zdravotní a očkovací průkaz, evropský průkaz zdravotního pojištění, rodný list, potvrzení o bezinfekčnosti (neplatí v případě novorozence či dítěte přijímaného ze zdravotnického zařízení)

K edukačnímu pobytu nemůže být přijat průvodce užívající alkohol nebo jiné návykové látky!