Dětská fyzioterapie poskytovaná v Krajském dětském domově pro děti do 3 let v Karlových Varech
(pro novorozence, kojence a batolata)

Zaměření:

  • Poradenství v psychomotorickém vývoji
  • Fyzioterapie dětí od nejútlejšího věku, včetně dětí předčasně narozených
  • Edukace rodičů v terapii

 

Poradenství a konzultace psychomotorického vývoje

Posouzení psychomotorického vývoje, kontrola kvantity a kvality pohybových vzorů, instruktáž v základním handlingu, tj. správné manipulaci s dítětem a správném polohování.

Včasným odhalením případných poruch hybnosti lze předejít zbytečným komplikacím v dalším vývoji motoriky.

(Konzultace jsou vhodné ve 3., 6., 9. a 12. měsíci věku dítěte)

 

Odborné rehabilitační techniky 

Vojtova reflexní lokomoce – stimulační technika, která využívá reflexních bodů na těle k aktivaci pohybových vzorů nezávisle na vůli dítěte.

Orofaciální stimulace – slouží ke stimulaci sacího a polykacího reflexu, při poruchách příjmu potravy, při paréze n. facialis.

Míčková facilitace – příjemná nenáročná metoda, která reflexně ovlivňuje hladké svaly průdušek a jejich spazmus. Umožňuje expektoraci a uvolnění bránice i fyziologickou dechovou vlnu. Tím dochází k prohloubení dechu a snížení dechové frekvence.

Cvičení na míči

 

Kojenecké masáže

  • navozují celkové zklidnění, podporují rozvoj motoriky, zlepšení spánku.

Tejpování

  • využití kineziologických tejpů k podpoře peristaltiky, k ošetření pupeční kýly, ovlivnění vad dětské nohy, např. pes equinovarus nebo jiných problémů pohybového aparátu.

Magnetoterapie

 

Ceník služeb

Kontakt a objednávky