Střednědobý výhled rozpočtu na období 2018 – 2019

 

Krajský dětský domov pro děti do 3 let, Zítkova 1267/4, Karlovy Vary

71175130

 

Střednědobý výhled rozpočtu na období 2018

Číslo účtuNázev ukazateleHlavní činnostHospodářská činnost
501Spotřeba materiálu1 124 0000
502Spotřeba energie989 0000
503Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek00
504Prodané zboží00
506Aktivace dlouhodobého majetku00
507Aktivace oběžného majetku00
508Změna zásob vlastní výroby00
511Opravy a udržování156 0000
512Cestovné16 0000
513Náklady na reprezentaci5 0000
516Aktivace vnitrooganizačních zásob00
517Ostatní služby715 0000
521Mzdové náklady18 270 0000
524Zákonné sociální pojištění6 400 0000
525Jiné sociální pojištění78 0000
527Zákonné sociální základy412 0000
528Jiné sociální náklady00
531Daň silniční8 0000
532Daň z nemovitosti00
538Jiné daně a poplatky00
541Smluvní pokuty a úroky z prodlení00
542Jiné pokuty a penále00
543Dary a jiná bezúplatná předání00
544Prodaný materiál00
547Manka a škody00
548Tvorba fondů00
549Ostatní náklady z činnosti77 0000
551Odpisy dlouhodobého majetku400 0000
552Prodaný dlouhodobý prodaný majetek00
553Prodaný dlouhodobý hnotný majetek00
554Prodané pozemky00
555Tvorba a zúčtování rezerv00
556Tvorba a zúčtování opravných položek00
557Náklady z vyřazených pohledávek00
558Náklady z dlouhodobého drobného majetku00
562Úroky00
563Kurzové ztráty00
564Náklady z přecenění reálnou hodnotou00
569Ostatní finanční náklady00
Účtová třída 5 celkem28 650 0000
601Výnosy z prodeje vlastních výrobků00
602Výnosy z prodeje služeb600 0000
603Výnosy z pronájmu00
604Výnosy z prodaného zboží00
609Jiné výnosy z vlastních výkonů00
641Smluvní pokuty a úroky z prodlení00
642Jiné pokuty a penále00
643Výnosy z vyřazených pohledávek00
644Výnosy z prodeje materiálu00
645Výnosy z prodeje DNM00
646Výnosy z prodeje DHM00
647Výnosy z prodeje pozemků00
648Čerpání fondů300 0000
649Ostatní výnosy z činnosti00
662Úroky00
663Kurzové zisky00
664Výnosy z přecenění reál. hodnotou00
665Výnosy z dlouhod. finančního majetku00
669Ostatní finanční výnosy00
672Výnosy vybraných místních vládních institucí z tranferů (mzdy)00
672Výnosy vybraných místních vládních institucí z tranferů (provoz)27 750 0000
Účtová třída 6 celkem28 650 0000
Výsledek hospodaření před zdaněním00
591Daň z příjmu00
595Dodatečné odvody daně z příjmu00
Výsledek hospodaření po zdanění00

 

Střednědobý výhled rozpočtu na období 2019

Číslo účtuNázev ukazateleHlavní činnostHospodářská činnost
501Spotřeba materiálu1 250 0000
502Spotřeba energie1 009 0000
503Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek00
504Prodané zboží00
506Aktivace dlouhodobého majetku00
507Aktivace oběžného majetku00
508Změna zásob vlastní výroby00
511Opravy a udržování160 0000
512Cestovné17 0000
513Náklady na reprezentaci5 0000
516Aktivace vnitrooganizačních zásob00
517Ostatní služby730 0000
521Mzdové náklady18 820 0000
524Zákonné sociální pojištění6 588 0000
525Jiné sociální pojištění80 0000
527Zákonné sociální základy425 0000
528Jiné sociální náklady00
531Daň silniční8 0000
532Daň z nemovitosti00
538Jiné daně a poplatky00
541Smluvní pokuty a úroky z prodlení00
542Jiné pokuty a penále00
543Dary a jiná bezúplatná předání00
544Prodaný materiál00
547Manka a škody00
548Tvorba fondů00
549Ostatní náklady z činnosti78 0000
551Odpisy dlouhodobého majetku400 0000
552Prodaný dlouhodobý prodaný majetek00
553Prodaný dlouhodobý hnotný majetek00
554Prodané pozemky00
555Tvorba a zúčtování rezerv00
556Tvorba a zúčtování opravných položek00
557Náklady z vyřazených pohledávek00
558Náklady z dlouhodobého drobného majetku00
562Úroky00
563Kurzové ztráty00
564Náklady z přecenění reálnou hodnotou00
569Ostatní finanční náklady00
Účtová třída 5 celkem29 570 0000
601Výnosy z prodeje vlastních výrobků00
602Výnosy z prodeje služeb600 0000
603Výnosy z pronájmu00
604Výnosy z prodaného zboží00
609Jiné výnosy z vlastních výkonů00
641Smluvní pokuty a úroky z prodlení00
642Jiné pokuty a penále00
643Výnosy z vyřazených pohledávek00
644Výnosy z prodeje materiálu00
645Výnosy z prodeje DNM00
646Výnosy z prodeje DHM00
647Výnosy z prodeje pozemků00
648Čerpání fondů300 0000
649Ostatní výnosy z činnosti00
662Úroky00
663Kurzové zisky00
664Výnosy z přecenění reál. hodnotou00
665Výnosy z dlouhod. finančního majetku00
669Ostatní finanční výnosy00
672Výnosy vybraných místních vládních institucí z tranferů (mzdy)00
672Výnosy vybraných místních vládních institucí z tranferů (provoz)28 670 0000
Účtová třída 6 celkem29 570 0000
Výsledek hospodaření před zdaněním00
591Daň z příjmu00
595Dodatečné odvody daně z příjmu00
Výsledek hospodaření po zdanění00