Krajský dětský domov pro děti do 3 let, příspěvková organizace, zpracovává osobní údaje vždy v souladu s platnými právními předpisy, především se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a změně některých zákonů a s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „obecné nařízení“).

Správce osobních údajů:

Krajský dětský domov pro děti do 3 let, příspěvková organizace, se sídlem Zítkova 1267/4, 360 01 Karlovy Vary,  IČ: 71175130, zastoupený Ing. Erikou Pavlovou, ředitelkou (dále jen „Správce“)

Pověřenec pro ochranu osobních údajů:

Bc. Michaela Hlavsová
telefon: 731 492 989
e-mail:
manager.kv@dd-karlovarsky.cz

Poučení o zpracování osobních údajů pro klienty