Pracovní příležitosti


Zdravotní sestra s osvědčením k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu (vzdělání v souladu se zákonem č. 96/2004 Sb.)

Zdravotnický asistent (vzdělání v souladu se zákonem č. 96/2004 Sb.)

Ošetřovatel ve zdravotnictví (vzdělání v souladu se zákonem č. 96/2004 Sb.)
– informace podá vrchní sestra – Simona Parthová, tel. 731  551 039