V roce 2011 přispěli Krajskému dětskému domovu sponzorským darem tito jednotlivci či firmy:

  • CLIFFORD Chance LLP
  • pan Igor Kukučka
  • paní Jana Břečková
  • manželé Žikešovi, paní Lada Aldini, Město Bochov, paní Božena Bučková, GLOBUS ČR, k.s., pan Luigi Cananiello, Občanské sdružení Zrnka, Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s., SPAR s.r.o. Karlovy Vary, Lions Club Karlovy Vary, pěvecká třída paní Štěpánky Steinové, pan Ing. Stanislav Chalupa, pan Arno Sabel, JK-TRADING s.r.o. Karlovy Vary, rodina Reul, paní Ane Loyola Zuoloaga, pan Luboš Müller, GWF s.r.o. Chrudim, pan Martin Krejčí, manželé Brožovských, pan Pavel Orlich, hokejisté HC Energie Karlovy Vary, pan Pavel Torma Jalůvka, studenti Gymnázia Ostrov, Svaz žen Otročín a další drobní dárci.

 Děkujeme všem dárcům za finanční i věcné dary. Velmi si pomoci vážíme.