V roce 2015 přispěli Krajskému dětskému domovu sponzorským darem tito jednotlivci či firmy:

paní Jana Břečková, manželé Žikešovi, pan Lukáš Mensator, Taneční skupina MIRÁKL, Concept One a.s., zaměstnanci KÚKK, paní Božena Bučková, pan Huseynlí Javid, paní Marcela Petriláková, pan Ing. Stanislav Chalupa, Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s., Savoy Westend Hotel s.r.o., JK-TRADING s.r.o., pan Petr Benda, Lions club KV, MADDALENA CZ, s.r.o., obec Verušičky, pan Martin Krejčí, pan Jiří Heřmánek a řada dalších drobných dárců.

Velmi děkujeme všem dárcům za jejich podporu.